HappyKids

HappyKids

Eén op de twaalf kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld 2 leerlingen per klas. Deze leerlingen hebben vaak al moeite hun aandacht bij het leren te houden. De armoedesituatie in de thuisomgeving heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling.

Kiwanis International heeft als doelstelling de situatie van kinderen te verbeteren. Met name door het welzijn van schoolgaande kinderen in minder welgestelde woonwijken te verbeteren. Veel ouders zijn of worden armlastiger en kunnen de aanschaf van schoolspullen niet meer betalen maar ook dat er kinderen zijn, die zonder ontbijt naar school worden gestuurd.

HET RAAKT ONS, KIWANIS HEERHUGOWAARD ZEER!

Daarom geven we aandacht aan een school in een minder draagkrachtige wijk in onze directe omgeving, namelijk Heerhugowaard. De school is bekend met dit probleem. Het meest is de armoede bij deze kinderen zichtbaar in de lunchpauze of gymles. Maar niet altijd is armoede zichtbaar, doordat ouders er alles aan doen om financiële problemen te verbergen.

Armoede zorgt vaak voor stress of andere problemen bij de leerling thuis. Wij stellen samen met de schoolleiding een vertrouwenspersoon aan die van de opbrengst van onze jaarlijkse Kiwanis Sinterklaas Banketletteractie  een financiële ondersteuning meekrijgt, om in beheersbare bedragen de school in staat te stellen, in concrete situaties vrijelijk aan dit probleem te besteden.

De bijdrage zou kunnen zijn voor deelname schoolreisje, lunch box, schoolspullen en hulp bij kleding aanschaf. Dit in navolging van een gelijksoortig project in België.

In 2021 zijn we opgestart met het project Happy Kids en hebben wij kindcentrum de Vaart ondersteund, die met onze bijdrage rugzakjes met inhoud heeft aangeschaft en die de jaarlijkse schoolreis voor alle kinderen mogelijk heeft gemaakt. 

Ook in 2022 willen wij weer een bijdrage leveren waarbij in overleg met de schoolleiding, de focus in eerste instantie ligt op;

Alle kinderen met een gevulde buik aan de les te laten beginnen.

Helaas is dit nu (nog) niet het geval.